Kutatásunkban azt tártuk fel, hogy egy utazást tervező felhasználó döntésében milyen szerepet játszanak a döntést pszichológiai eszközökkel felgyorsító faktorok, különösképpen a szűkösségi hatás (scarcity effect) és a közösségi megerősítés elve (social proof). A riportból a hazai gyakorlatok elemzése, a mélyinterjúk, a használhatósági tesztek és az online végzett kísérletünk eredménye mellett megismerheted az ezek alapján általunk kidolgozott CROC framework-öt is, ami az etikus vásárlásösztönző üzenetek tervezésében segít. 

Ha szálláskereső vagy e-kereskedelmi oldalak digitális felületével foglalkozol, a CROC framework segít etikussá tenni az ott használt vásárlásösztönző üzeneteket, ezzel biztosítva az ügyfelek rövid és hosszú távú elégedettségét.